Djur och natur ute i Västerbotten

Landskapet tillhör inte Nordkalotten men ligger precis under området samt precis söder om polcirkeln. Ut över Bottenviken och Kvarken kan man ändå uppleva otroligt vackra solnedgångar och uppgångar. Särskilt under den ljusa tiden med långdragna kvällar som i stort sett aldrig blir natt kan man få uppleva både och. Västerbotten skiljer sig tämligen mycket från Lapplands landskap, kustlinjen och inlandet är ganska flackt med variationer endast upp till 500-meter med berg och höjder. För personer mer vana vid landets södra delar: Västerbotten är ungefär lika stort som Västergötland till ytan. Folkmängden är numer omkring 220 000 invånare, på 1400-talet kunde man inte räkna in fler än dryga tusentalet. Tillväxten kom med gruvdrift på 1600-talet och därefter skogsavverkning. Städerna i Västerbotten är två, Umeå som är residensstad och Skellefteå. Dessutom Holmsund och Vännäs köpingar och i landskapet finns totalt 15 kommuner. Men för en potentiell turist är nog natur och djur mer intressant.

Djurlivet

Djur och natur ute i VästerbottenI Västerbotten finner vi de flesta rovdjur som finns på våra breddgrader. Som exempelvis björn, järv, lo och varg bland de fyrfota samt den bevingade majestätiska kungsörnen. Älgen är talrik här och bland de mindre djuren återfinner vi uttern som nästan var utrotad för en tid sedan men nu håller på att repa sig. Dessutom bäver och mink, fåglar som skarven och bland blötdjur är sälen rikligt förekommande. Många kommer till Norrland och Västerbotten för att fiska vid kusten eller i vattendrag. Där kan man dra upp abborre, gädda, havsöring och harr samt givetvis lax.

Naturen

Det finns många vandringsleder i landskapet som består av cirka 80 procent skog med tall och gran främst. Barrskogsområdet ingår i tajgan som löper från nordöstra Ryssland, över Skandinavien, Kanada och till Alaska. Lövträd utgör bara en mycket liten del av totala skogsarealen, omkring 3 procent.

Västerbotten har även mycket våtmarker och är rikligt på vattendrag. Den mindre växtligheten är berikad med bland annat blåsippa och fjällbrud. Den fridlysta finnrosen som i stort sett inte finns i övriga landet, växer fritt. Vid kusten finner man backtimjan, havtorn, missne, klapperstarr och pors. Att plocka bär är både givande och avkopplande. I denna landsdel finner man blåbär, hjortron, kråkbär, lingon, måbär och tranbär. Man kan med fördel kombinera vandring med bärplockning, studera blommor och natur eller stanna och fiska. Västerbotten är synnerligen rikt på upplevelser och ett populärt resmål.  Den som ger sig lite inåt landet kommer till flera sköna sjöar som Norsjön, Nydalasjön, Stöcksjön och Tavelsjön bara för att nämna några. Naturligtvis löper här Umeälven men ytterligare ett femtontal mindre åar och älvar.